3

پالپوتومی دندان

پاپوتومی دندان یک روش درمانی می باشد که دندان خراب شده را دست کرده و آن را نجات می دهد. درمان پالپوتومی بیشتر برای دندان کودکان و دندان های آسیاب عقبی مورد استفاده است.  این روشی است تا پالپ آلوده و عفونی شده را ترمیم کرد.

پالپوتومی

روش انجام درمان پالپوتومی

دندان پزشکان در مرحله اول درمان یک بی حسی به اطراف دندان تزریق کرده تا بیمار درد را احساس نکند و در طی درمان احساس راحتی کند. راه های متنوعی برای  این راحتی وجود دارد. البته کودکانی نیز هستند که همکاری لازم را نمی کنند و دز صورت نداشتن این همکاری ، دندان پزشک از روش بیهوشی استفاده می کند.

دندان پزشک با استفاده از یک وسیله مخصوص دندان مورد نظر را از بقیه جدا کرده و با ابزار دندان پزشکی وسط دندان را تراش می دهد تا به قسمت پالپ دندان برسد. پس از این مرحله دندان پزشک محفظه پالپ دندانی را به درستی تمیز کرده و آن را پاک سازی می کند. پس از انجام درمان ، دندان پزشک قسمت دندان را به مواد مخصوص مناسب کودکان پر می کند و درمان را به پایان می رساند. پس از مدتی زمان ( تقریبا شش ماه ) بیمار باید به چکاپ دندان پزشک برود تا دوباره دندان مورد نظر دچار عفونت نشود.

پالپوکتومی

روش درمان پالپوکتومی مانند پالپوتومی می باشد. در روش پالپوتومی دندان پزشک تنها پالپ آلوده را بر می دارد ولی در پالپوکتومی تمامی پالپ حذف می شود.

پالپ دندان چیست ؟

پالپ یکی از درونی ترین بخش های یک دندان است که شامل رگ های خونی و رشته های عصبی است .

چه زمانی باید به این درمان پرداخت

این درمان زمانی انجام می شود که تنها قسمت رویی دندان یعنی تاج دندان آلوه شده باشد. که دندان بیش تر از سطح دندان دچار آلودگی شده باشد دیگر نمی تواند دندان را از طریق روش پالپوتومی درمان کرد و باید دندان را کشید. افرادی که دارای بیماری های خاص یا مزمن هستند نمی توانند به این درمان بپردازند.

دندان شیری

بسیاری از والدین احساس می کنند دندان شیری دندان مهمی نیست بلکه این دندان ها شرایط رشد دندان های دائمی را فراهم می کنند. اگر دندان شیری زودتر از وقت خود به کشیده شود باعث می شود تا دندان های دیگر حرکت کرده و جای آن را پر کنند و دندان های دائمی به صورت نامرتب رشد کرده و در آینده باعث بروز بیماری و هزینه بالای ارتودنسی می شوند. درمان پالپوتومی یکی از روش های حفظ دندان های شیری برای کودکان است که نام دیگر آن عصب کشی کودکان می باشد. برای حفظ دندان های شیری باید بهداشت دهان و دندان رعایت شده و هر روز دندان ها را مسواک زد. به صورت مرتب دندان ها باید چکاپ شوند تا اگر مشکلی برای دندان ها پیش آمده بود آن ها را ترمیم کرد. از دهان شویه فلوراید برای حفظ دندان استفاده کرد. هر روز از نخ دندان استفاده شود و برای مسواک زدن از خمیر دندان حاوی فلوراید استفاده شود.

در بعضی از موارد اگر نشود دندان شیری را نگه داشت و حد پوسیدگی آن بسیار زیاد باشد دندان کشیده می شود. پس از آن که دندان کشیده شود برای آن که فضای مناسب برای دندان های دائمی حفظ شود دندان پزشک از فضای نگه دارنده استفاده می کند.این نگهدارنده ها باعث می شوند که دندان های شیری در سر جای خود باقی مانده تا فضا برای دندان های دائمی حفظ شود. هزینه این دو درمان با یک دیگر تفاوت زیادی ندارد و هر دو آن ها برای حفظ فضای دندان دائمی استفاده می شود.

اگر درمان پالپوتومی صورت نگیرد عفونت دندان زیاد شده و به این ترتیب درد دندان نیز زیادتر می شود و به حدی می رسد که دندان آبسه کرده و تنها گزینه خلاص شدن از درد آن کشیدن دندان است.

قیمت درمان پالپوتومی

درمان پالپوتومی بسته به میزان خرابی دندان ، متفاوت می باشد. برای اطلاع بیشتر از قیمت این درمان با شماره 44624157 تماس بگیرید .

    نظرات خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید .