3

روکش دندان ایمکس

بسیاری از افراد به خاطر دندان های به هم ریخته، خراب یا بد رنگ از زدن لبخند امتناع می کنند. امروزه در علم دندان پزشکی روش های نوینی پیدا شده است که می تواند این ایرادات را بر طرف کرد. درمان هایی مانند لمینت های سرامیکی، روکش دندان، کامپوزیت ونیر و … انجام درمان زیبایی […]