3

دندان پزشکی اطفال

کودکان نیز با توجه به این که دارای دندان های شیری می باشند،دچار پوسیدگی و خرابی دندان ها می شوند. بسیاری از والدین این خرابی ها و پوسیدگی دندان ها به علت این که دندان شیری می باشد، نادیده می گیرند. دندان ها شیری نیز مانند دندان ها دائمی نیاز به مراقبت دارد و در […]

بهداشت دهان و دندان کودکان امری بسیار مهم و جدی می باشد. کودکان در زمان تولد دارای تمامی دندان های شیری در فک خود می باشند تعداد این دندان ها 20 عدد می باشد که اولین دندان های شیری در شش ماهگی در دهان کودک نمایان می شود. نگهداری و رعایت بهداشت دندان های شیری […]

پاپوتومی دندان یک روش درمانی می باشد که دندان خراب شده را دست کرده و آن را نجات می دهد. درمان پالپوتومی بیشتر برای دندان کودکان و دندان های آسیاب عقبی مورد استفاده است.  این روشی است تا پالپ آلوده و عفونی شده را ترمیم کرد. روش انجام درمان پالپوتومی دندان پزشکان در مرحله اول […]

دندان شیری دندانی است که قبل از در آمدن دندان دائمی در می آید. تعداد دندان های شیرینی یک کودک حدود ۲۸ عدد است که بعضی از آن ها می‌ افتد و جای آن ها دندان دائمی می روید دندان های شیری یک کودک بین سن ۶ تا ۷ سالگی می‌ افتد تا جای خود […]

– دندانپزشکی اطفال: – اگر سلامت دندان کودکان برای شما اهمیت دارد حتماً باید فرزند خود را از ۱۸ ماهگی چک آپ و معاینه نزد متخصص دندانپزشک اطفال ببرید تا از پوسیدگی و خراب شدن دندانها جلوگیری کند. – بهترین راه برای پیشگیری از پوسیدگی دندان در کودکان و آشنا کردن آنها با بهداشت دهان […]