3

جراحی دندان

جراحی دندان انواع مختلفی دارد. در هر یک از این جراحی ها نیاز به تخصص دارد و درمان جداگانه ای محسوب می شود. در این پست به انواع این جراحی ها نگاهی می اندازیم. انواع جراحی دندان                                              جراحی دندان بسیاری از دندان ها برای کشیدن نیاز به جراحی دارند. دندان های نهفته یا دندان […]