3

تمیز کردن دندان

ایمپلنت دندانی یک روش درمانی برای مشکل بی دندانی است. ایمپلنت دندانی از یک پایه تیتانیوم ساخته می شود که در استخوان فک جای گذاری می شود. این پایه حکم ریشه دندان را دارد و پس از مدتی زمانی به استخوان فک جوش می خورد سپس روکش دندان بر روی آن سوار شده و ایمپلنت […]