3

انواع روکش دندان

روکش دندان یا (Dental Crown) یک روش درمانی در دندانپزشکی است که امروزه بسیار پرطرفدار و رایج می باشد. روکش دندان در واقع جایگزین تاج دندان می شود. تاج دندان به بخش سفید رنگ دندان که بیرون از لثه قراردارد گفته می شود. روکش دندان در واقع تاج یا کلاهکی سفید رنگ دقیقا همانند دندان […]