3

افتادن روکش ایمپلنت

روکش ایمپلنت چیست؟ همانطور که می دانید ما در طول زندگی خود ممکن است به دلیل عوامل متفاوتی دندان خود را از دست بدهیم . بی دندانی نیز عوارض گوناگونی دارد مانند تحلیل استخوان ، حرکت دندان ها و کاهش زیبایی لبخند و …………….. . به همین دلیل افراد از درمان های بی دندانی استفاده […]