3

ارتودنسی دیمون

ارتودنسی دیمون چیست ؟ ارتودنسی دیمون نیز مانند ارتودنسی فلزی باید بر روی دندان ها برای تنظیم کردن و ایجاد هماهنگی در دندان ها نصب شود. در استفاده از بریس های دیمون برخلاف دیگر براکت ها که نیاز دارند با قدرت بر روی دندان ها سفت شوند و مرتبا باید تنظیم شوند، این دسته از […]