کشیدن دندان

از گذشته تا به حال تمامی افراد بیشتر از یک بار به دندان درد دچار شدند. در قدیم بهترین راه برای این که این درد طاقت فرسای دندان پایان یابد دندان را می کشیدند. این کار باعث می شود که درد دندان پایان یابد و عفونت دندانی بر طرف شود. البته همیشه مواقع جواب نمی … ادامه خواندن کشیدن دندان