عصب کشی چیست؟

وقتی که داخل دندان دچار آسیب و عفونت بشود باید تحت یک نوع درمان به نام درمان عصب کشی قرار بگیرد نام دیگر آن، درمان ریشه می باشد وقتی که محفظه پالپ دندان دارای عفونت بشود و یا به هر دلیلی دچار آلودگی و خرابی شود محفظه داخل دندان باید به طور کامل پاکسازی شود. … ادامه خواندن عصب کشی چیست؟