3

قیمت کامپوزیت ونیر

لیست هزینه های روشا

کامپوزیت ونیر : داشتن لبخند زیبا یکی از عوامل مهم در زیبایی و داشتن اعتماد به نفس می باشد . داشتن لبخند زیبا ، به سفید بودن دندان ها و مرتب بودن آن ها بستگی دارد. عده ای از افراد به دلیل مشکلات بدرنگی دندان یا نامرتب بودن یا کوچک بودن دندان ها ، لبخند […]